Református Házasság


Dr. Sípos Ete Álmos
Református lelkipásztor
Biblia Szövetség Főtitkára

Nagyvárad téri
Református Templom
Budapest

"Teremté tehát az Isten az embert az ő képére,
Isten képére teremté őt:
férfiúvá és asszonynyá teremté őket."

(1 Mózes 1,27)

Isten az embert férfiúvá és nővé teremtette, mégpedig azért, hogy utána egymásnak adja őket. Egymást nem barátságra, sem szexpartnerségre, hanem egy olyan testi és lelki közösségre kapták, amelyben úgymond a férfi és a nő lesznek egy testté.

"... és lesznek egy testté."
(1 Mózes 2,24))

Az egy test kifejezés, amelynek értelmét az Ef 5,29-31 fényében még világosabban látjuk egy személyt, egy személlyé válást jelent. Tehát a házasságban lesznek élő szervezetté, egyetlen organizmussá.

A házasság célját is Isten határozta meg, amikor azt megteremtette:

"És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá;"
(1 Mózes 2,24)

Más szóval, a házasság célja két ember szeretetközösséggé válása és a szaporodás. A házasság olyan szoros emberi közösség, amelybe harmadik személy nem fér bele. A házasság tehát nem olyan emberi intézmény, amelyet emberek találtak ki. A Szentírásnak rendkívül fontos tanítása, hogy a házasság Isten teremtési rendje.
A "nagy szövetség" Isten és ember között áll fenn, és ezen belül a Biblia a házasságról úgy beszél, mint "kis szövetségről a "nagy szövetségen" belül. Vagyis a Szentírás tanítása szerint a házasság: szövetség.

Erre a szövetségre mondja a Biblia: amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza. Ennek - ti. hogy a házasságot is a szövetség rendjében szemléli a Biblia - bizonyítéka az is, hogy a 7. parancsolat ("Ne paráználkodjál!") felkerült a Tízparancsolat táblájára. A hetedik parancsolat nem más, mint a házasságnak, illetve az emberi boldogságnak a védelme. Ezen törvény örökérvényűségét erősíti meg a Zsid 13,4: Amiképpen az Isten és népe szövetsége életre szóló volt, úgy a házasság is.

Mivel a teremtés rendje szerint az egy testté létel egyik fontos eleme a szexuális kapcsolat, ezért ezt Isten csak a házastársak között engedte meg. A házasságban két ember egy testté válik, kiegészítik egymást ebben a csodálatos kapcsolatban. Isten megajándékozza őket a szexuális élet örömével, hogy biztosítva legyen az emberi faj fennmaradása, szaporodása, illetve, hogy a szex örömforrás is legyen mindkettő számára a házasságban. A szexuális kapcsolat összeköti őket egészen mélyen, s a kapcsolatból született gyermek pedig újabb örömöt és áldást hoz számukra. Így a szexualitás fontos eszköz abban, hogy Isten teremtési rendje megvalósuljon és stabilan megmaradjon. Isten ezért a házasságot és a szexualitást törvényével megerősíti, és mintegy védő korláttal körülveszi. A hetedik parancsolat az embert a házastárs személyéhez kötött kapcsolat keretei között akarja tartani.


vissza <<<

tovább a "KÉRDÉSEK és VÁLASZOK"-ra >>>